For barna i nabolaget

Jeg har tidligere skrevet om huset jeg og Kjetil bor i her i Thailand. Det er ikke lenger bare vår bolig, men et kollektiv for flere som ønsker å leve sammen med en hensikt. Så langt har vi kalt det ”disippelhuset”.

En av damene som bor sammen med oss er Lekh. I flere år har hun hatt en drøm om å gjøre noe for barna i nabolaget rundt oss. Mange familier er preget av foreldre som ikke er tilstedeværende eller drikker for mye, og det går ut over barna. Lekh har ønska å gi disse barna relasjoner til andre voksne som bryr seg, og drømmen var musikkundervisning for barn i nabolaget. Det var bare det han hun for det første var alene om det, og for det andre ikke spiller et instrument…

Gjennom disippelhuset har hun fått et fellesskap som har kicka på drømmen hennes. Noen å dra lasset sammen med, og i tillegg flere som kan være med å undervise musikk! Det har resultert i ”musikklubben” i Khamsaithong, som er området vi bor i. Hver lørdag formiddag samler vi mellom 12-20 barn for lek, moro og musikkundervisning. Hver gang avslutter vi med andakt og bønn for tema barna selv ønsker vi skal be for. Vi opplever at mange av barna kommer tilbake gang etter gang, og vi begynner å bli godt kjent med dem. En herlig gjeng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s