Om arbeidet vårt

Vår rolle i Thailand er å være støttestab i Thailand Christian Network (TCN). Vi ønsker å heie frem de lokale lederne her og være med å hjelpe dem gjøre jobben sin på en best mulig måte. I tillegg vil Kjetil være lærer for tre barn på den Norske skolen her i Mukdahan.

TCN er IMI-kirken i Stavanger sitt arbeid i Thailand. Visjonen for arbeidet er å “gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus – gjennom å se lokale kirker utruste ledere som så er i stand til å utruste nye ledere”. For å nå denne visjonen fokuserer TCN i hovedsak på tre ting: Agenda1, Impuls og Actahus.

Agenda1 er et nettverk av menigheter som møtes i lokale lærefellesskap for å hjelpe hverandre nå lenger ut. Dette er et konkret verktøy for å utvikle og utruste de lokale menighetene til  å selv leve ut misjonsbefalingen. Vi har begge lang erfaring med Agenda1 i Norge og synes det blir spennende å se hvordan det funger i en ny kontekst.

Impuls er en ungdomsbevegelse baser på en årlig ungdomskonferanse. Målet er å oppmuntre og utfordre  unge mennesker til å elske Jesus og være kirka. Pr dags dato arrangerer TNC både hele helger med konferanse og mindre events, “Impuls experience” som er kortere samlinger.

Actahus er husfellesskap for unge kristne. Gjennom disse husene vil man utvikle et fellesskap basert på felles undervisning, målretta kulturbygging og på å leve utadretta sammen. Actahusene er ikke egne menigheter og menneskene i huset vil tjene i sin lokale kirke.

TCN bygger på fem grunnleggende verdier:

  • Godhet- gjøre Guds godhet tilgjengelig
  • Enhet – fremme enhet mellom mennesker og menigheter
  • Misjonalt liv – misjon er et livet vi lever, ikke bare den aktiviteten vi gjør
  • Integrert liv – i kraft av Guds nåde leve det livet vi forkynner
  • Reproduksjon – det vi mottar og det vi lærer skal være praktisk, nyttig og lett å gi videre.